fbpx

Konsten att fråga för framtiden

Att kunna ifrågasätta ses som värdefullt i en värld präglad av maskiner som skapar. Det vill säga dem vi sammanfattar som AI, artificiell intelligens.

Exempel på öppna frågor
Att kunna ställa frågor som leder till reflektion anses som viktigt i en framtid präglad av artificiell intelligens, AI.

Historikern Louise Vanerell skriver på hemsidan HRnytt.se om hur öppna frågor leder till reflektion och “utvecklar företagskulturen”. Med det menar hon organisationen eller sammanhanget där du är verksam.

Det Louise Vanerell säger låter mycket som precis det vi övar på i början av våra distansutbildningar. Hör bara:

“Ställ öppna frågor som uppmuntrar till djupare reflektion, exempelvis “Varför tycker vi att det här är det bästa alternativet?”, “Ge exempel på vad vi prioriterar ner med det alternativet” eller “Om du hade velat argumentera mot det alternativet, vad hade du sagt då?””

Att ifrågasätta så att den man diskuterar med inte går i baklås eller känner sig trängd är grundläggande för till exempel en samtalsterapeut.  Därför inleder vi samtalsterapeututbildningen med att i grupp träna på:

  • Öppna frågor: vad, var, när, hur, med vem, varför etc. (Frågor det inte bara går att svara “ja” eller “nej” på.)
  • Att ställa korta frågor och bara en fråga i taget.
  • Att kunna lyssna: låt den andre prata till punkt och låt det gärna bli tyst en stund* om du inte får svar direkt.

Visst låter det spännande! Läs gärna mer om distansutbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa.

*Hur länge ska det vara tyst? Ofta känns det lite pinsamt med tystnad men prova att räkna till tio inom dig så ska se att även den mest svårpratade börjar berätta. Knepet är vanligt bland reportrar och här kan du se en som verkligen vågar vara tyst.

Framtidssäkra med samtalsterapi?

HRnytt, en sida om arbetsmarknadsfrågor, berättar om en undersökning från Unionen. Enligt denna finns det risk för att nästan vart tredje tjänstemannajobb ersätts av ett datorprogram baserat på AI!

Undersökningen säger att det främst är jobb som är vanliga bland kvinnor som är i farozonen. Men, skriver HRnytt, det finns en enkel lösning: att “upskilla”. Kompetensutveckla, alltså.

Inga AI-robotar på e-Universitetet
AI utvecklas snabbt. Men robotar som de två ovan kan inte ersätta mänskliga samtalsterapeuter.

Artikeln nämner sedan de utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan arrangerar: allt från hållbarhetsredovisning till cybersäkerhet. 

Tyvärr finns det ingen utbildning om hur man stöttar och visar mänsklig värme till sin klient, kund eller medarbetare med hjälp av samtal. (Sådant som datorer nog har svårt för.) En sådan utbildning kan du istället läsa om här nedan. 

 
Att lära sig driva utvecklande samtal är viktig kompetensutveckling och utmärkande för mänsklig samtalsterapi. Idag och i framtiden.
Bli samtalsterapeut?

Distansutbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa är tänkt för dig som vill vill växa som människa och samtidigt hjälpa andra med deras utmaningar. Det du lär dig fungerar lika bra för dig i den fysiska verkligheten som online. 

Du får en grundutbildning för vidare förkovran men också möjlighet att inleda ett lönsamt och givande komplement. Det kan också vara så att du går utbildningen för att bli bättre på det du gör idag.

Du jobbar i grupp tillsammans med två, tre eller fyra andra personer. Ni hörs av ett par tre gånger i månaden (eller oftare) på till exempel Teams eller Zoom och går igenom övningar samt övar samtal. Du växlar mellan att vara terapeut, klient och observatör. 

Passa på att njuta av rollen som observatör. Det är mycket lärorikt att lyssna och efter utbildningen har du sällan möjlighet att höra hur andra jobbar. 

I månad sju kommer du till avsnittet med en egen provklient. Detta är en person som i stort sett mår bra men som har något man vill diskutera med en person man inte känner sedan tidigare.

Upplägget ger dig full frihet att studera när du vill och har lust. De enda tider du behöver passa är dem ni kommer överens om i gruppen. All litteratur ingår.

Vi värdesätter arbetslivserfarenhet. Därför är vi noga med att du inte kommer direkt från skolan när du börjar hos oss.

Utbildningen är också ett sätt att bygga nätverk. Både inom din egen grupp och i den sluta gruppen på Facebook för blivande och redan certifierade samtalsterapeuter.

Sugen? Läs mer om Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa  

Samtalsterapeut trots AI?

AI lär inte ersätta samtalsterapeuterna.
AI, artificiell intelligens, är bra på mycket. Men kan en teknisk modul ersätta äkta empati från en mänsklig samtalsterapeut?

AI, artificiell intelligens, pratas det mycket om nu. Tekniken får en dator att fungera mer som en människa, heter det, men kan den hålla i ett terapeutiskt samtal?

Text och bild skapas redan i rasande fart av programvara som inte kräver mer i ersättning än en blygsam abonnemangsavgift.

Än så länge använder AI-modeller mycket floskler och gissningar när de skriver. Däremot är AI bra på att hämta och sortera information och hantera en chat i en kundtjänst.

Men skulle en teknisk lösning som en AI-modul klara att hantera ett terapeutiskt samtal så bra att någon verkligen blir hjälpt av det? Vi är tveksamma.

Det går absolut att få ChatGPT, Claude2 och allt vad de heter att ge oss peppande råd. Saker som kan få oss att vilja sköta vår hälsa bättre. Men sen då?

En AI-robot duger inte som samtalsterapeut.
Vem vill köra samtalsterapi med en AI-robot? Hur intelligent den än är kan dialogen omöjligt bygga på äkta empati.

Bara en människa kan visa verklig empati och utstråla värme. Bara en människa kan faktiskt förstå den andres situation och visa det på ett trovärdigt sätt.

Därför menar vi att behovet av att samtalsterapeuter kommer att finnas även i framtiden. Åtminstone så länge som vi människor värdesätter kontakt med varandra.

Läs gärna mer om att studera till samtalsterapeut. Kursstart är nu den 1 mars.

PS Laika 13 är ett intressant försök att använda AI för att skapa mänsklig igenkänning. Det är Länsförsäkringar som vill visa hur sociala medier präglar unga människors liv negativt. Det gör man genom den fiktiva tonårsflickan Laika, 13 år.

AI om livslångt lärande

AI, artificiell intelligens, är på allas läppar. Vi testade vad den mesta spridda applikationen, Chat GPT-4, har att säga om att studera på distans.

Efter många lite tomma ord kommer ett stycke som känns evigt aktuellt: 6. Livslångt lärande. Så här sammanfattar Chat GPT-4 saken:

“Framtiden för distansutbildningar ser ljus ut. Flera faktorer påverkar detta:

  1. Teknologiska framsteg: Fortsatta förbättringar av internetteknologi och tillgänglighet gör att fler människor har tillgång till onlinekurser från var som helst. Plattformar för virtuella klassrum, som Zoom och Microsoft Teams, har också förbättrats dramatiskt, vilket underlättar en mer engagerande och effektiv distansundervisning.
  2. Pandemins inverkan: COVID-19-pandemin tvingade många utbildningsinstitutioner världen över att snabbt övergå till distansundervisning. Denna snabba förändring visade sig inte bara vara nödvändig, utan också möjlig, vilket kan göra att distansutbildning blir en mer accepterad och permanent del av den svenska utbildningslandskapet.
  3. Flexibilitet: Distansutbildning erbjuder en flexibilitet som traditionell undervisning inte kan matcha. Detta gör det attraktivt för yrkesverksamma, föräldrar och andra som kanske har svårt att närvara vid traditionell undervisning på grund av andra åtaganden.
  4. Möjlighet att nå en bredare publik: För universitet och andra utbildningsanordnare innebär onlinekurser att de kan locka studenter från hela landet eller till och med internationellt, vilket ökar deras räckvidd och möjliga intäkter.
  5. Blandade inlärningsmodeller: Framtiden kan också se en ökning av blandade inlärningsmodeller, där vissa delar av en kurs ges online medan andra sker ansikte mot ansikte.
  6. Livslångt lärande: Med den snabba teknologiska utvecklingen och förändringar inom arbetsmarknaden, blir konceptet med livslångt lärande allt viktigare. Distansutbildning kan spela en nyckelroll i detta, eftersom det tillåter individer att fortsätta utbilda sig vid sidan av sina jobb eller andra åtaganden.

Vi kunde nog inte ha sagt det bättre själva.

Tanken om livslångt lärande, att ta till sig nya kompetenser även i vuxen ålder, och att dra nytta av ny teknologi gäller för alla våra distansutbildningar. Inte minst för Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa.

Hävda dig mot datorerna!

HRnytt, en sida om arbetsmarknadsfrågor, berättar om en undersökning från Unionen. Enligt denna finns det risk för att nästan vart tredje tjänstemannajobb ersätts av ett datorprogram baserat på AI.

Undersökningen säger att det främst är jobb som är vanliga bland kvinnor som är i farozonen. Men, skriver HRnytt, det finns en enkel lösning: att “upskilla”. Kompetensutveckling skulle vi nog säga.

Artikeln handlar därefter om de utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan låter arrangera. De handlar om allt från hållbarhetsredovisning till cybersäkerhet. 

Tyvärr finns det ingen utbildning om hur man stöttar sin klient, kund eller medarbetare med hjälp av samtal. (Sådant som datorer har så svårt för.) Men en sådan kan du istället läsa om här nedan. 

 
Att lära sig driva utvecklande samtal är viktig kompetensutveckling.
Bli samtalsterapeut?

Distansutbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa är tänkt för dig som vill vill växa som människa och samtidigt hjälpa andra med deras utmaningar. Det du lär dig fungerar lika bra för dig i den fysiska verkligheten som online. 

Du får en grundutbildning för vidare förkovran men också möjlighet att inleda ett lönsamt och givande komplement. Det kan också vara så att du går utbildningen för att bli bättre på det du gör idag.

Du jobbar i grupp tillsammans med två, tre eller fyra andra personer. Ni hörs av ett par tre gånger i månaden (eller oftare) på till exempel Teams eller Zoom och går igenom övningar samt övar samtal. Du växlar mellan att vara terapeut, klient och observatör. 

Passa på att njuta av rollen som observatör. Det är mycket lärorikt att lyssna och efter utbildningen har du sällan möjlighet att höra hur andra jobbar. 

I månad sju kommer du till avsnittet med en egen provklient. Detta är en person som i stort sett mår bra men som har något man vill diskutera med en person man inte känner sedan tidigare.

Upplägget ger dig full frihet att studera när du vill och har lust. De enda tider du behöver passa är dem ni kommer överens om i gruppen. All litteratur ingår.

Vi värdesätter arbetslivserfarenhet. Därför är vi noga med att du inte kommer direkt från skolan när du börjar hos oss.

Utbildningen är också ett sätt att bygga nätverk. Både inom din egen grupp och i den sluta gruppen på Facebook för blivande och redan certifierade samtalsterapeuter.

Sugen? Läs mer om Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa