fbpx

Så läser du

Vår metodik e-Hälsa™ bygger på att du sätter dina nya kunskaper på prov så fort som möjligt online. Du kommer att arbeta enligt följande upplägg:

  • I samband med kursstart får du ett mail med del 1 av e-boken (beroende på utbildning). Här finns faktatexter men också övningar som du först går igenom på egen hand och sedan genomför på t ex  Teams eller Zoom tillsammans med din grupp.
  • Till texterna hör filmer med inspiration, kunskap och förklaring till övningarna. Du får en egen lösen som du loggar in med för titta på filmerna.
  • Omkring var 14:e dag (eller oftare, om det passar er) övar du i rollerna som terapeut eller coach respektive klient samt som observatör tillsammans med din grupp.
  • Du använder modellen även för att lära känna dig själv och ditt samspel med andra när du är i klient-rollen.
  • Du får feedback av observatören i gruppen. (Och när det är du som är observatör är det du som ger feedback!)
  • Facebook-gruppen med andra deltagare i utbildningen blir ett bra och roligt verktyg även för dig.
  • I månad två har du en första lärarledd handledning. Beroende på utbildning återkommer sedan handledningen ytterligare en eller två gånger.
  • Du får nytt material med e-bok och filmer en gång per månad.
  • OBS! För att tekniken ska fungera när du läser hos oss är det viktigt att din webbläsare är inställd för att acceptera sk cookies.

Visst låter det roligt! 🙂

Nästa kursstart för samtalsterapeut- och hälsocoach-utbildningarna är 28 juni. Mejla till om du vill ha mer information eller fråga något speciellt.

Mer om hur det går till

Arbetsmetodiken i online distansutbildningarna Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa och Certifierad hälsocoach med e-hälsa bygger på tanken att man lär in nya kunskaper bäst genom att tillämpa dem praktiskt så fort som möjligt. Därför har vi utarbetat modellen e-Hälsa™ där du först övar tillsammans med andra deltagare i din grupp (du + tre fyra till) innan du tar in en provklient och senare, efter certifiering, vanliga klienter som söker hjälp.

Roligt att bygga nätverk

Att lära på det här viset är både effektivt och dessutom väldigt roligt. Flera deltagare berättar om hur roligt och spännande det är att lära känna andra personer med liknande problematik och intresse.

Detta är ett exempel på det nya terapeutiska arbetssättet som ingår i begreppet e-hälsa. Europeiska Unionen ser e-hälsa som en viktig del i arbetet för att bland annat motverka välfärdssjukdomar.

Upplevelsebaserad inlärning

Studier visar att de flesta av oss inte kan hålla mer än sex sju saker i minnet samtidigt. Därför är traditionell utbildning med heldagar inte alls så effektivt som man kanske tror. Istället är det bättre att inlärningen portioneras ut över tid och att du får sätta kunskaperna på prov direkt – i din grupp och senare tillsammans med din provklient. Det man brukar kalla upplevelsebaserad inlärning. Just så går det till när du läser hos oss.

Läs mer om oss samt vad som gäller vid köp – inklusive GDPR.