Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa™

samtalsterapeut

Går att delbetala. Pris inklusive moms:

9 995 kr

Det är svårt att alltid uppföra sig som den där idealiska vännen, partnern eller föräldern vi så gärna vill vara. Samtidigt irriterar vi oss gärna över andra människors beteenden. Kan det möjligen hänga ihop?   Ofta har vi människor en förmåga att dra väl snabba slutsatser. Vi avfärdar folk vi inte riktigt gillar med: ”Hon är alltid lika snorkig. Eller: ”Han kommer aldrig i tid”. Varför gör han eller hon inte som vi vill. Varför, varför, varför!? Vanligtvis nöjer vi oss med att bara hastigt fundera på saken. Sedan rusar vi vidare i livet. Och hamnar i samma situation igen, och igen…

Men det finns en annan väg. Ökad medvetenhet om din egen personlighet och dina handlingsmönster hjälper dig att bryta invanda mönster och beteenden. Men framför allt ger det dig en ny syn på livet!

e-Utbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa bygger på kognitiv metod, KBT, och är för dig som vill växa som människa och samtidigt hjälpa andra med deras problematik via nätet. Under tio månader får du en grund för vidare förkovran men också möjlighet att inleda ett lönsamt och givande komplement till det du gör idag. Observera att utbildningen går helt via nätet och att du själv bestämmer när och hur mycket du vill studera. Du får ändå räkna med att lägga ett par tre timmar i veckan på studierna – på egen hand och tillsammans med din triad (arbetsgrupp). Idén är att det ska fungera att genomföra utbildningen samtidigt som du arbetar heltid.

Läsa till certifierad samtalsterapeut med e-hälsa. Först och främst arbetar du med möten via nätet. Detta gäller både under utbildningen och senare när du tar emot egna klienter. Detta är den första utbildningen av sitt slag i Sverige och du kan räkna med massor med inspiration och motivation. Här kombinerar du gruppsamtal på Skype med en blogg och sluten grupp på Facebook där utbildningen och yrket diskuteras.

På bloggen finns olika filmer och ljudspår som du loggar in för att se. I den slutna Facebook-gruppen kommunicerar du med andra blivande samtalsterapeuter. Denna blir en gemensam kunskapsbank där vi fyller på med erfarenheter, forskning och annat smått och gott. Under utbildningen ingår du i en grupp om tre personer (triad) som du har minst tio Skype-möten med och övar genom att alternera mellan olika roller: samtalsterapeut, klient och observatör. Det här sättet att arbeta är inte bara väldigt lärorikt, det är också spännande och faktiskt roligt. Hela metodiken för utbildningen är snarlik den som du senare själv arbetar efter som samtalsterapeut med e-hälsa. (Se nedan.)

Certifiering För att bli certifierad krävs att du: • Har tio Skypemöten med din triad och där agerat både samtalsterapeut, klient och observatör. • Har tio Skypemöten med en (1) provklient som du redovisar enligt vår dokumentation. • Har tre handledningstillfällen i din triad med utbildningsansvariga. Därefter utfärdas ett certifikat av ansvarig psykoterapeut. Detta visar att du genomgått utbildningen och är förberedd för att bedriva e-terapi. Upplägget ingår i vår modell e-Hälsa™ som bygger på att lära genom att snabbt tillämpa kunskaper och insikter.

Arbeta som certifierad samtalsterapeut med e-hälsa. Som certifierad samtalsterapeut med e-hälsa möter du dina klienter via Skype vid tio tillfällen. I samband med att ni inleder ert samarbete skickar du e-boken Vardagspsykologi till din klient (ingår). Denna blir både en inspirations- och kunskapskälla och innehåller dessutom de övningar som samarbetet med din klient bygger på. Du får prova på exakt samma metodik redan när du arbetar med din provklient.

Innehåll i utbildningen: Jakten på smekningar; Uppmärksamhetsprofilen; GROW; Ditt livskontrakt; Skapa triggers; Mental träning; Upptäck jagtillstånden; Ditt egogram; Avslappningsövningar; Skapa samtalsrelationen; Din livslinje; Effektiv kommunikation; Konsten att ge feedback; Så går ett samtal till; Livet i balans; Vi är OK; Rita livshjulet; Dina affirmationen; Så blir du en god lyssnare; Regissören i ditt liv; Ditt livsmanus; Vad driver dig?; Upptäck blockeringar; Tidsstrukturering; Bevis; Uppvärdera dig själv och andra; Passiva beteenden; Nedvärdering; Så kommer du igång som samtalsterapeut etc. Räkna med roliga studier och att växa och utvecklas både som människa och professionellt – som terapeut.

Utbildningen bygger på kognitiv metod, KBT, och baseras på kursplanen för psykoterapeututbildning enligt EATA (European Association for Transactional Analysis). Utbildningsansvarig är certifierad transaktionsanalytiker samt psykoterapeut med psykodynamisk inriktning steg 1.

En viktig del i det hela är att utbildningen är upplagd så att det ska fungera att sköta ett heltidsarbete parallellt med studierna. Att deltagarna har olika yrkesbakgrund men ett gemensamt intresse gör samarbetet i triaden så mycket roligare.

När vi tidigare utbildade samtalsterapeuter i traditionell konferensmiljö var priset betydligt högre. Faktiskt kostade det 75 600 kr att bli certifierad samtalsterapeut då. Det var ju så mycket som skulle täckas: lokalhyror, resor och föreläsare till exempel. Idag har vi samlat all kunskap på nätet och då går det att arbeta betydligt mer ekonomiskt.

Pris 9 995 kr (inkl moms). Läs om möjligheterna till del- och avbetalning.

Nästa utbildning startar den 15 mars. Mejla gärna till info@e-universitetet.se om det är något du undrar över.

Jo, distansavtalslagen gäller med 14 dagars ångerrätt räknat från dagen då du anmälde dig till utbildningen. Läs mer om vad som gäller vid köp hos oss.

PS Se filmen om utbildningen!