fbpx

TA

Transaktionsanalys, TA

Den vetenskapligt erkända metoden Transaktionsanalys*, TA, hjälper oss att förstå vår personlighet, gör oss bättre på att kommunicera samt ger oss verktyg för förändring. TA är ett utmärkt verktyg för att analysera kommunikation och på så vis bryta frustrerande och hämmande livsmönster.

Genom TA får vi en intellektuell och känslomässig förståelse och insikt: vi förstår bättre varför vi reagerar som vi gör i samspel med andra. Vi ser också vad som begränsar och hindrar oss i livet.

TA är djuplodande men ändå lätt att ta till sig och använda i vardagens utmaningar.

Filosofin bakom TA utgår från tre filosofiska antaganden som blivit nyckelbegrepp:

1. Alla människor är OK.

2. Varje människa har en förmåga att tänka själv.

3. Människor fattar själva beslut om sitt öde men dessa beslut kan förändras allteftersom livet går vidare.

Mer om utbildningen

e-Utbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa bygger på en kombination av Transaktionsanalys, Kognitiv beteendeterapi, KBT, och mental träning.

*Begreppet Transaktionsanalys myntades av den nordamerikanske psykiatrikerna Eric Berne under 1950-talet. Hans bok Games people play (1964) blev otippat en bestseller och har sålts i över fem miljoner exemplar.

Anledningen till det är kanske att betydligt fler än forskarkollegerna, som han egentligen skrev för, ville arbeta med sitt respektive så kallade livsmanus. Det som i mycket styr hur livet utvecklas. Många lockas av möjligheterna att ändra på det och leva livet så som man egentligen vill.

Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa arbetar vi med detta genom en checklista för våra jagtillstånd. De tre jagtillstånden (förälder-, vuxen- samt barn-jagtillstånd) är helt enkelt olika sätt att att se på livet och ligger till grund för hur vi agerar, tycker och tänker. Vårt livsmanus.

En av de första övningarna på utbildningen handlar just om att se sina olika jagtillstånd genom att vikta sitt beteende under dagen. En riktig aha-upplevelse som dessutom är rolig. Under en vanlig dag passerar du nämligen genom alla tre jagtillstånd.