TA

Transaktionsanalys, TA

Den vetenskapligt erkända metoden Transaktionsanalys*, TA, syftar till att ge oss bättre förståelse för våra personligheter, göra oss bättre på att kommunicera med andra människor samt ge oss verktyg för förändring. Tanken är bryta frustrerande och hämmande livsmönster.

Genom TA får vi en intellektuell och känslomässig förståelse och insikt om oss själva. Vi förstår varför vi reagerar som vi gör i samspel med andra. Vi ser också vad som begränsar och hindrar oss i livet.

TA är djuplodande men ändå lätt att ta till sig och använda i vardagens utmaningar.

Filosofin bakom TA utgår från tre filosofiska antaganden som blivit nyckelbegrepp:

1. Alla människor är OK.

2. Varje människa har en förmåga att tänka själv.

3. Människor fattar själva beslut om sitt öde men dessa beslut kan förändras allteftersom livet går vidare.

e-Utbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa bygger på en kombination av Transaktionsanalys, TA, och Kognitiv beteendeterapi, KBT.

*Begreppet Transaktionsanalys myntades av den nordamerikanske psykiatrikerna Eric Berne under 1950-talet. Hans bok Games people play (1964) blev otippat en bestseller och har idag sålts i över fem miljoner exemplar.

Anledningen till det är kanske att inte bara forskarkollegerna, som han egentligen skrev för, ville arbeta med sitt så kallade livsmanus. Det som i mycket styr hur livet utvecklas. Dessutom är det nog många som lockats av möjligheterna att ändra på det och leva livet så som man egentligen vill.

Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa arbetar vi med detta genom en checklista för våra jagtillstånd. De tre jagtillstånden (förälder-, vuxen- samt barn-jagtillstånd) är helt enkelt olika sätt att att se på livet och ligger till grund för hur vi agerar, tycker och tänker.

Under en vanlig dag passerar du genom de tre jagtillstånden. En av de första utbildningarna handlar just om att se sina olika jagtillstånd genom att vikta ditt beteende under dagen. En riktig aha-upplevelse som dessutom är rolig.