fbpx

Insikter på Facebook

Högst upp på sidan, lite till vänster, finns en rubrik som heter Så läser du och där under har vi en som heter Insikter på Facebook. Om du klickar på den får du en försmak av vår dolda Facebookgrupp för blivande samtalsterapeuter.

Här diskuterar deltagare allt möjligt som hör till utbildningen. Dessutom delar man med sig av saker man kommit att tänka på när man läst texterna, jobbat med övningarna och diskuterat med sin triad. Man har helt enkelt kommit till insikt. Ta gärna en titt!

Mer om utbildningen

Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa är till för dig som vill vill växa som människa och samtidigt hjälpa andra med deras problematik eller utmaning. Du får en grund för vidare förkovran men också möjlighet att inleda ett lönsamt och givande komplement till det du gör idag.

Du placeras i en triad (grupp) med tre eller fyra personer som du samarbetar med. Det ger dig möjlighet att både agera samtalsterapeut och klient men också att vara observatör vilket är mycket lärorikt. Då får du nämligen lyssna på hur andra gör och kan lättare se eventuella misstag eller stjärnskott.

Mot slutet av utbildningen arbetar du med en egen provklient. Detta är en person som i stort sett mår bra men som kanske har ett problem eller en utmaning man vill diskutera med någon man inte känner sedan tidigare. Med en blivande samtalsterapeut.

Under arbetet med provklienten använder du etablerade verktyg från kbt och transaktionsanalys i ett eget program som vi kallar Vardagspsykologi. Detta brukar ge spännande insikter – både för provklienten och för dig som blivande samtalsterapeut. Dessutom kan du alltså diskutera med andra med samma intresse i vår slutna Facebookgrupp.

Visst låter det spännande?! Läs gärna mer om Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa.