”Livsprat: Mitt företag!”

Efter certifieringen startade Elin Franzén egen verksamhet med samtal.