Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa™

samtalsterapeut
Texter och övningar i 153-sid e-bok ingår i utbildningen - går fint att läsa i mobil eller platta. Eller skriva ut. Läs gärna kursplanen.

Klicka och gå till varukorgen. Pris inklusive moms:

9 995 kr

Det är svårt att alltid uppföra sig som den där idealiska vännen, partnern eller föräldern vi så gärna vill vara. Samtidigt irriterar vi oss gärna över andra människors beteenden. Kan det möjligen hänga ihop?   Ofta har vi människor en förmåga att dra väl snabba slutsatser. Vi avfärdar folk vi inte riktigt gillar med: ”Hon är alltid lika snorkig. Eller: ”Han kommer aldrig i tid”. Varför gör han eller hon inte som vi vill. Varför, varför, varför!? Vanligtvis nöjer vi oss med att bara hastigt fundera på saken. Sedan rusar vi vidare i livet. Och hamnar i samma situation igen, och igen…

Men det finns en annan väg. Ökad medvetenhet om din egen personlighet och dina handlingsmönster hjälper dig att bryta invanda mönster och beteenden. Men framför allt ger det dig en ny syn på livet och på så vis möjlighet att hjälpa andra!

e-Utbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa bygger på kognitiv metod, KBT, och är för dig som vill växa som människa och samtidigt hjälpa andra med deras problematik via nätet. Det kan också vara så att du går utbildningen för att bli bättre på det du gör idag och till exempel bli tryggare i samspelet med kollegor.

Under tio månader får du en grund för vidare förkovran men också möjlighet att inleda ett lönsamt och givande komplement till det du gör idag. Observera att utbildningen går helt via nätet och att du själv bestämmer när och hur mycket du vill studera. Du får ändå räkna med att lägga ett par tre timmar i veckan på studierna – på egen hand och tillsammans med din grupp. Idén är att det ska fungera att genomföra utbildningen samtidigt som du arbetar heltid.

Läsa till certifierad samtalsterapeut med e-hälsa

Först och främst arbetar du med möten och samtal via nätet. Detta gäller både under utbildningen och senare när du tar emot egna klienter. Räkna med massor med inspiration när du kombinerar utbildningsmaterialet, som du hämtar genom att logga in på vår hemsida, med gruppsamtal via Skype och en sluten grupp på Facebook där utbildningen och yrket diskuteras.

På hemsidan finns filmer och ljudspår som du loggar in för att se. I den slutna Facebook-gruppen kommunicerar du med andra blivande samtalsterapeuter. Denna blir en gemensam kunskapsbank där vi fyller på med erfarenheter, forskning och annat smått och gott. Under utbildningen ingår du i en grupp om fyra fem personer som du har minst tio Skype-möten med och övar genom att alternera mellan olika roller: samtalsterapeut, klient och observatör. Det här sättet att arbeta är inte bara väldigt lärorikt, det är också spännande och faktiskt roligt. Hela metodiken för utbildningen är snarlik den som du senare själv arbetar efter som samtalsterapeut med e-hälsa. (Se nedan.)

Certifiering

För att bli certifierad krävs att du: • Har tio Skypemöten med din grupp och där agerat både samtalsterapeut, klient och observatör. • Har tio Skypemöten med en (1) provklient som du redovisar enligt vår dokumentation. • Har tre handledningstillfällen i din grupp med utbildningsansvariga. Därefter utfärdas ett certifikat av ansvarig psykoterapeut. Detta visar att du genomgått utbildningen och är förberedd för att bedriva e-terapi. Upplägget ingår i vår modell e-Hälsa™ som bygger på att lära genom att snabbt tillämpa kunskaper och insikter via nätet.

Arbeta som certifierad samtalsterapeut med e-hälsa. Som certifierad samtalsterapeut med e-hälsa möter du dina klienter via nätet, eller i ett fysiskt samtalsrum, vid tio tillfällen. I samband med att ni inleder ert samarbete skickar du e-boken Vardagspsykologi till din klient (ingår). Denna blir både en inspirations- och kunskapskälla och innehåller dessutom de övningar som samarbetet med din klient bygger på. Du får prova på exakt samma metodik redan när du arbetar med din provklient under utbildningen.

Innehåll i utbildningen

Jakten på smekningar; Uppmärksamhetsprofilen; GROW; Ditt livskontrakt; Skapa triggers; Mental träning; Upptäck jagtillstånden; Ditt egogram; Avslappningsövningar; Skapa samtalsrelationen; Din livslinje; Effektiv kommunikation; Konsten att ge feedback; Så går ett samtal till; Livet i balans; Vi är OK; Rita livshjulet; Dina affirmationen; Så blir du en god lyssnare; Regissören i ditt liv; Ditt livsmanus; Vad driver dig?; Upptäck blockeringar; Tidsstrukturering; Bevis; Uppvärdera dig själv och andra; Passiva beteenden; Nedvärdering; Så kommer du igång som samtalsterapeut etc. Räkna med roliga studier och att växa och utvecklas både som människa och professionellt – som terapeut.

Låter det mastigt? Ta gärna en titt i kursplanen så ser du innehållet månad för månad.

Utbildningen bygger på kognitiv metod, KBT, och baseras på kursplanen för psykoterapeututbildning enligt EATA (European Association for Transactional Analysis). Utbildningsansvarig är certifierad transaktionsanalytiker samt innehavare av ECP – European Certificate of Psychotherapy.

Jobba samtidigt

En viktig del i det hela är att utbildningen är upplagd så att det ska fungera att sköta ett heltidsarbete parallellt med studierna. Att deltagarna har olika yrkesbakgrund men ett gemensamt intresse gör samarbetet i triaden så mycket roligare. Förresten ser vi gärna att du har ca tio års arbetslivserfarenhet eller mer oavsett bransch eller syssla.

När vi tidigare utbildade samtalsterapeuter i traditionell konferensmiljö var priset betydligt högre. Faktiskt kostade det 75 600 kr att bli certifierad samtalsterapeut då. Det var ju så mycket som skulle täckas: lokalhyror, resor och föreläsare till exempel. Idag har vi samlat all kunskap på nätet och då går det att arbeta betydligt mer ekonomiskt.

Pris 9 995 kr (inkl moms). Läs om möjligheterna till del- och avbetalning samt att få hjälp med finansiering.

Nästa utbildning startar den 28 juni. Mejla gärna till info@e-universitetet.se om det är något du undrar över.

Jo, distansavtalslagen gäller med 14 dagars ångerrätt räknat från dagen då du anmälde dig till utbildningen. Läs mer om vad som gäller vid köp hos oss inklusive GDPR.

När du är färdig och certifierad kan du även läsa en MasterClass-påbyggnadsutbildning. Läs mer!