Vid köp/GDPR

Utbildningarna drivs helt på internet och fungerar i de flesta tekniska plattformar. (De flesta studerar via mobilen eller läsplatta.) Vi har dock förstått att vårt upplägg fungerar mindre bra tillsammans med webbläsarna Chrome och Edge. Teletjänsten Skype alternativt Messenger eller liknande är nödvändig för att läsa till samtalsterapeut eller hälsocoach.

Utbildningarna till samtalsterapeut och hälsocoach hölls tidigare av Hälsoakademien Europa (Malmö/Stockholm) men då i konventionell fysisk miljö.

e-Universitetet drivs av Kommunikationsbolaget i Sockerhuset AB, org nr: 556953-0669. Postadress: Fersens väg 9, 211 42 Malmö. Tel 0706-36 18 98 under kontorstid.

Ångerrätt

När du beställer en utbildning hos oss gäller distansavtalslagen. Det innebär att du har 14 dagar på dig att ångra din beställning räknat från dagen då du gjorde din beställning utan att du behöver ange någon särskild anledning.

Vill du utöva ångerrätten, mejla på info@e-universitetet.se och meddela att du vill frånträda avtalet innan ångerfristen gått ut. Ange namn och fakturanummer alternativt ordernummer.

Återbetalning av alla betalningar vi fått från dig sker senast 14 dagar från och med när vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Om du istället vill använda dig av Konsumentverkets ångerblankett kan du hämta den här.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den omfattar alla verksamheter som hanterar personuppgifter.

Eftersom vi bara sparar kontaktuppgifter till dem som vi har avtal* med är det inte så komplicerat. Skicka bara ett mejl och ange något av nedan:

– Jag vill se mina uppgifter som finns sparade hos er.
– Jag vill att ni tar bort mina uppgifter som finns sparade hos er. (Observera att om du gjort en beställning hos oss är vi skyldiga att spara vissa uppgifter enligt bokföringslagen.)

Mejla på: info@e-universitetet.se

Förresten, vi sparar på dina uppgifter för att ev. kunna kontakta dig i framtiden. Och då bara i ärenden som rör våra utbildningar.

*Avtal = du följer eller har följt någon av våra utbildningar.