fbpx

Modernt ledarskap: ny som chef

Chefsrollen är inspirerande och utvecklande men har också sina utmaningar. Som chef förväntas du leverera resultat och det gör du genom att ta hand om dina medarbetare. Det innebär att sätta riktningen, motivera, engagera, lyssna samt att coacha, lösa problem och konflikter.

Som nybliven chef ställs du inför nya utmaningar och förväntningar och det inte minst i en tid av förändring och omställning. Som nu under pandemin. Dina relationer på arbetsplatsen förändras när du kliver in i din nya roll och du kanske ska leda dem som tidigare var dina kollegor.

En absolut förutsättning för att nå framgång är att dina medarbetare har förtroende för dig. Distansutbildningen Modernt ledarskap syftar till att ge dig ökad självinsikt och medvetenhet om vad ett framgångsrikt ledarskap är för dig. Under ca tio månader får du verktyg och modeller som ger dig konkret hjälp med att komma in i rollen som chef. Du får också hjälp med att se hur du bäst ska utföra ditt uppdrag.

Vägen till dina nya kunskaper och verktyg går genom våra åtta tillfällen online. Där möter du också andra i liknande roller som din. Tillsammans med dem utbyter du erfarenheter, reflekterar, tränar, genomför korta teoretiska pass och hämtar inspiration. Däremellan har du tillgång till övningar, filmer och relevant material via den här hemsidan.

Kunskapsmål
  • Bygga självförtroende i din nya ledarskapsroll
  • Hantera klivet från kollega till chef
  • Engagera och motivera dina medarbetare och ditt team
  • Utveckla din kommunikativa förmåga
  • Coachande ledarskap
  • Feedback
  • Konflikthantering
  • Att leda i förändring
  • Arbeta med tydliga och motiverande mål

Modernt ledarskap är uppdelat på åtta tillfällen. Det första tillfället är på fyra timmar, de övriga är på tre timmar vardera. Programmet löper under ca tio månader och kan skräddarsys efter behov. Max antal deltagare är åtta personer per kursstart.

Före, under och efter programmet

Före Du förbereder dig genom att svara på ett antal frågor kopplade till din nuvarande roll. Det är också lämpligt att du samtalar med din chef kring förväntningar på din ledarroll innan du påbörjar studierna.

Mellan tillfälle 1-8 Du genomför ett antal arbetsuppgifter parallellt med studierna och medverkar i möten med din grupp via Teams.

Efter Du genomför din handlingsplan som du också delar med din närmaste chef.

Jag vill

Ställa en fråga

Anmäla mig