fbpx

Om oss/vid köp/GDPR

Utbildningarna drivs helt på internet och fungerar i många olika tekniska plattformar. De flesta studerar via läsplatta eller mobil men det går förstås bra att använda en vanlig dator också.

Tekniken fungerar mindre bra tillsammans med äldre versioner av webbläsarna Edge och Firefox. En uppdatering brukar lösa eventuella problem. Alternativt kan det vara idé att istället använda Chrome eller Safari.

Teletjänsterna Teams alternativt Zoom, eller i nödfall Messenger, är nödvändiga för att läsa hos oss. Detta eftersom du har gruppmöten via nätet.

Utbildningarna till samtalsterapeut och hälsocoach hölls tidigare av ICF-anknutna Hälsoakademien Europa (Malmö/Stockholm) men då i konventionell fysisk miljö. Sedan 2015 administreras verksamheten av Olof Neergaard som vanligtvis också håller i handledning ett. Övriga handledningar, inklusive den muntliga certifieringen, hålls av Eva-Lotta Hallius alternativt Annelie Jansson.

Eva-Lotta är bland annat ledarskapskonsult, samtalsterapeut och professionell coach (PCC) med över 20 års erfarenhet från privat verksamhet samt från näringslivet. Annelie är pedagog, utbildningsledare och konstnär. Hon driver också ett spännande projekt med samtalsterapi i grupp. Olof är fil kand (samhällsvetare) och har tidigare arbetat som reporter och reklamman. Alla tre ger dig spännande inblickar i konsten att driva ett samtal om än från olika håll.

e-Universitetet drivs av Kommunikationsbolaget i Sockerhuset AB, org nr: 556953-0669. Postadress: Fersens väg 9, 211 42 Malmö. Tel 0706-36 18 94 under kontorstid.

Om någon annan än du ska betala fakturan, gör så här: Anmäl dig med ditt namn och dina kontaktuppgifter så att du får ett eget konto hos oss. Mejla därefter alla uppgifter om vem ska betala inkl ev kontaktperson. Är det ett företag som ska betala behöver vi även organisationsnumret.

Vi arbetar med terapeutiska distansutbildningar sedan hösten 2015 då en grupp samtalsterapeuter påbörjade en pilotutbildning hos oss. Året därpå lanserade vi portalen där vi finns än idag. Logotypen visar två valar som leker och har skapats av formgivaren Linda Carlsson.
Ångerrrätt

När du beställer en utbildning hos oss gäller distansavtalslagen. Det innebär att du har 14 dagar på dig att ångra din beställning räknat från dagen då du gjorde din beställning utan att du behöver ange någon särskild anledning.

Vill du utöva ångerrätten, mejla på  och meddela att du vill frånträda avtalet innan ångerfristen gått ut. Ange namn och fakturanummer alternativt ordernummer.

Återbetalning av alla betalningar vi fått från dig sker senast 14 dagar från och med när vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Om du istället vill använda dig av Konsumentverkets ångerblankett kan du hämta den här.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den omfattar alla verksamheter som hanterar personuppgifter.

Eftersom vi bara sparar kontaktuppgifter till dem som vi har avtal* med är det inte så komplicerat. Skicka bara ett mejl och ange något av nedan:

– Jag vill se mina uppgifter som finns sparade hos er.
– Jag vill att ni tar bort mina uppgifter som finns sparade hos er. (Observera att om du gjort en beställning hos oss är vi skyldiga att spara vissa uppgifter enligt bokföringslagen.)

Mejla på:

Förresten, vi sparar på dina uppgifter för att ev. kunna kontakta dig i framtiden. Och då bara i ärenden som rör våra utbildningar.

*Avtal = du följer eller har följt någon av våra utbildningar.