fbpx

Poddterapeuten

Poddterapeuten är en plattform för det goda samtalet och Maline som driver podden är en av våra goda vänner här på e-Universitetet. Så här beskriver hon själv verksamheten:

“Poddterapeuten handlar om samtal. Samtal om allt möjligt mellan himmel och jord.

Vi samtalar om det som kan kännas igen, det som kan ge nya perspektiv och det som kan motivera. Framför allt vill Poddterapeuten inspirera.

Alla har en berättelse som är värd att dela och att ta del av och Poddterapeuten verkar som en plattform för det. Jag intervjuar också personer som arbetar med människor på olika sätt. Tex pedagoger, inspiratörer och nyskapare.

Ibland är samtalen ”här och nu” och vi ser vart samtalet tar oss. Ibland tar vi upp ett aktuellt ämne just då.

Vad vill du berätta?”

PS Här hör du Poddterapeuten!

Poddterapeuten meny
Poddterapeuten handlar om samtal. Ibland rör det saker som vi tar upp här på e-Universitetet, ibland samtalar man om något helt annat.

Samtalsjouren.gratis

https://samtalsjouren.gratis
Samtalsjouren.gratis är ett av Sveriges största nätverk för samtalsterapeuter och hälsocoacher.

Samtalsjouren.gratis är ett av Sveriges största nätverk för samtalsterapeuter och hälsocoacher som ger stöttande samtal utan kostnad. Initiativet kom till för att hjälpa dem som känner oro nu när coronaviruset gör så mycket ovisst. 

Här kan du boka in ett stöttande samtal på flera olika språk inklusive teckenspråk. Samtalet förs på Skype, Messenger eller andra digitala plattformar. Samtliga deltagare har läst, eller läser, på någon av våra distansutbildningar Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa eller Certifierad hälsocoach med e-hälsa. Du kan läsa mer om dem nedan.

Om du vill prova på att göra lite egenterapi kan du nu läsa första delen av vår distansutbildning Vardagspsykologi 2.0 utan kostnad.

Mer om våra distansutbildningar
Utbildningarna går helt via nätet och är tänkt för dig som vill vill växa som människa och samtidigt hjälpa andra med deras utmaningar.
 
När du anmält dig placeras du i en grupp tillsammans med två, tre eller fyra andra personer som du har möten med t ex på Skype. Ni hörs av ett par tre gånger i månaden och går igenom övningar samt övar samtal med varandra. Du växlar mellan att vara terapeut/coach, klient och observatör.
 
Passa på att njuta av den rollen som observatör. Att lyssna op hur andra jobbar är mycket lärorikt och det har du sällan eller aldrig möjlighet till som samtalsterapeut eller hälsocoach.
 
Specifikt om samtalsterapeut-utbildningen

Efter månad sju börjar du med en egen provklient. Under arbetet med provklienten använder du etablerade verktyg från kbt och transaktionsanalys i ett separat program vi kallar Vardagspsykologi. Detta brukar ge spännande insikter – både för provklienten och för dig som blivande samtalsterapeut.

 
Läs mer om utbildningen till samtalsterapeut:
Läs mer om utbildningen till hälsocoach: