fbpx

Modernt ledarskap: ledare men inte chef

Du har ett uttalat ledande ansvar utan att vara formell chef. Du är kanske projektledare, gruppledare, driver utvecklingsarbete eller är någon form av samordnare. Du är beroende av att andra ska prestera utan att ha det  direkta personalansvaret, vilket kan vara en utmaning. Din roll innebär att du ska påverka andra utan att ha ett chefsmandat.

Modernt ledarskap ger dig kunskap i hur du engagerar och motiverar andra och hur du får gruppen att samspela mot uppsatta mål. Du får med dig konkreta verktyg och modeller i hur du kommunicerar beroende på situation, hur du motiverar och hanterar problem. Du får insikt om dina styrkor och vad som är utvecklingspotentialen i ditt ledarskap.

Vägen till dina nya kunskaper och tekniker går genom våra åtta tillfällen online. Där möter du också andra i liknande roller som din. Tillsammans med dem utbyter du erfarenheter, reflekterar, tränar, genomför korta teoretiska pass och hämtar inspiration. Däremellan har du tillgång till övningar, filmer och relevant material via den här hemsidan.

Kunskapsmål:

  • Vad är bra ledarskap och vad passar dig?
  • Så engagerar och motiverar du individer och grupper
  • Hur du hanterar utmanande situationer och samtal
  • Coachande ledarskap
  • Feedback
  • Konflikthantering
  • Att leda i förändring
  • Att arbeta mot vision och målsättning

Modernt ledarskap är uppdelat på åtta tillfällen. Det första tillfället är på fyra timmar, de övriga är på tre timmar vardera. Programmet löper under ca tio månader och kan skräddarsys efter behov. Max antal deltagare är åtta personer per kursstart.

Före, under och efter programmet

Före Du förbereder dig genom att svara på ett antal frågor kopplade till din nuvarande roll. Det är också lämpligt att du samtalar med din chef kring förväntningar på din ledarroll innan du påbörjar studierna.

Mellan tillfälle 1-8 Du genomför ett antal arbetsuppgifter parallellt med studierna och medverkar i möten med din grupp via Teams.

Efter Du genomför din handlingsplan som du också delar med din närmaste chef.

Jag vill

Ställa en fråga

Anmäla mig