fbpx

e-Utbildningar

Terapeutiska e-utbildningar ger nya möjligheter på nätet

Att arbeta via nätet håller på att bli den nya formen för terapi. Ett vanligt samlingsnamn är e-hälsa. Här är tre e-utbildningar som hjälper dig att kombinera terapeutiska färdigheter med modern teknologi.

Mejla till info@e-universitetet.se om du vill ha mer information om våra e-utbildningar eller fråga något speciellt. Och jo, distansavtalslagen gäller med 14 dagars ångerrätt räknat från dagen då du anmälde dig till utbildningen. Läs mer om vad som gäller vid köp hos oss.

Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa

Det är svårt att alltid uppföra sig som den där idealiska vännen, partnern eller föräldern vi så gärna vill vara. Samtidigt irriterar vi oss gärna över andra människors beteenden. Kan det möjligen hänga ihop?  

Ofta har vi människor en förmåga att dra väl snabba slutsatser. Vi avfärdar folk vi inte riktigt gillar med: ”Hon är alltid lika snorkig. Eller: ”Han kommer aldrig i tid”.

Varför gör han eller hon inte som vi vill. Varför, varför, varför!?

Vanligtvis nöjer vi oss med att bara hastigt fundera på saken. Sedan rusar vi vidare i livet. Och hamnar i samma situation igen, och igen…

Men det finns en annan väg. Ökad medvetenhet om din egen personlighet och dina handlingsmönster hjälper dig att bryta invanda mönster och beteenden. Men framför allt ger det dig en ny syn på livet!

Utbildningen Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa är för dig som vill hjälpa andra med deras problematik via nätet eller i ett fysiskt samtalsrum. Samtidigt växer du själv som människa. Du får en grund för vidare förkovran men också möjlighet att inleda ett lönsamt och givande komplement till det du gör idag. Eller så läser du för att bli bättre på att hantera relationer i ditt nuvarande arbete.

Detta är den första utbildningen av sitt slag i Sverige och du kan räkna med massor av motivation och inspiration. Och nya vänner!

Läsa till samtalsterapeut med e-hälsa

När du läser till samtalsterapeut hos oss sker alla möten via nätet. Senare, när du är färdig och certifierad, väljer du själv om du vill använda kunskaperna och teknikerna ute i den fysiska verkligheten eller via nätet. Kanske vill du möta klienter i samtalsrummet (fysiskt eller digitalt) eller så vill du använda kunskaperna för att bli bättre på att hantera samtal i ditt nuvarande arbete.

Här kombinerar du gruppsamtal på Skype, Zoom eller liknande med ett konto på vår hemsida samt en sluten grupp på Facebook där utbildningen och yrket diskuteras. På kontot finns filmer och ljudspår som hör till aktuell månad i utbildningen.

I den slutna Facebook-gruppen kommunicerar du med andra blivande samtalsterapeuter. Denna blir en gemensam kunskapsbank där vi fyller på med erfarenheter, forskning, boktips och annat smått och gott.

Under utbildningen ingår du i en grupp om fyra till fem personer som du har möten med och övar genom att alternera mellan olika roller: samtalsterapeut, klient och observatör. Det här sättet att arbeta är inte bara väldigt lärorikt, det är också spännande och faktiskt roligt.

Hela metodiken för utbildningen är snarlik den som du senare själv arbetar efter som samtalsterapeut med e-hälsa. (Se nedan.)

Certifiering

För att bli certifierad krävs att du:

  • Har ca tjugo Skypemöten med din grupp och där agerat både samtalsterapeut, klient och observatör.
  • Har tio Skypemöten med en provklient och arbetet enligt programmet Vardagspsykologi.
  • Bekräftar och kommenterar ovanstående i den dokumentation som du får efter månad tio i utbildningen.

Därefter utfärdar vi ditt certifikat som signeras av kursansvarig (som är ECP – European Certificate of Psychotherapy samt certifierad transaktionsanalytiker). Detta visar att du genomgått utbildningen och vilka moment som ingår i den.

Upplägget ingår i vår modell e-Hälsa™ som bygger på att lära genom att snabbt tillämpa kunskaper och insikter. Upplevelsebaserad inlärning, helt enkelt!

Arbeta som samtalsterapeut med e-hälsa

Som certifierad samtalsterapeut med e-hälsa möter du dina klienter via nätet, eller i samtalsrummet, vid tio tillfällen.

I samband med att ni inleder ert samarbete skickar du en e-bok till dina klienter. Denna är dels en inspirations- och kunskapskälla. Dessutom innehåller e-boken de övningar som samarbetet med klienten bygger på.

Om du vill kan du låta dina två första klienter få ett konto hos oss utan kostnad. Då ingår hela programmet Vardagspsykologi för din klient.

Innehåll i utbildningen

Ur innehållet: Jakten på smekningar; Uppmärksamhetsprofilen; GROW; Ditt livskontrakt; Skapa triggers; Mental träning; Upptäck jagtillstånden; Ditt egogram; Avslappningsövningar; Skapa samtalsrelationen; Din livslinje; Effektiv kommunikation; Konsten att ge feedback; Så går ett samtal till; Livet i balans; Vi är OK; Rita livshjulet; Dina affirmationen; Så blir du en god lyssnare; Regissören i ditt liv; Ditt livsmanus; Vad driver dig?; Upptäck blockeringar; Tidsstrukturering; Bevis; Uppvärdera dig själv och andra; Passiva beteenden; Nedvärdering; Så kommer du igång som samtalsterapeut etc.

Räkna med spännande studier och att växa och utvecklas både som människa och professionellt – som terapeut.

Utbildningen följer de 11 kärnkompetenser som stipulerats av ICF (International Coach Federation) samt baseras på kursplanen för psykoterapeututbildning enligt EATA (European Association for Transactional Analysis).

Pris 9 995 kr (inkl moms). Går att delbetala. Nästa utbildning startar den 31 augusti.

Här är innehållsförteckningen i e-boken som hör till utbildningen:

Certifierad hälsocoach med e-hälsa

Distansutbildning för vår moderna livstil (som inte alltid är så hälsosam).

Vill du hjälpa andra och dig själv till optimal hälsa och effektivitet? Nu kan du läsa till certifierad hälsocoach och hjälpa bland annat klienter med (väl) höga prestationskrav på fritid och arbete.

Under sex månader får du filmer, e-bok, övningar, praktiska exempel och massor med motivation och inspiration. Dina klienter möter du via nätet eller i ett fysiskt samtalsrum, t ex på gymmet. Därefter utfärdar vi ditt certifikat som signeras av kursansvarig (som är ECP – European Certificate of Psychotherapy samt certifierad transaktionsanalytiker). Detta visar att du genomgått utbildningen och vilka moment som ingår i den.

Ur innehållet: Uppnå ett etiskt och professionellt förhållningssätt; Etablera coaching-överenskommelsen; Etablera förtroende och intimitet; Coaching-närvaro; Aktivt lyssnande; Kraftfulla frågor, Direkt kommunikation; Skapa medvetenhet; Kickstarta ditt coachprogram; Planera handlingar och sätta mål; Hantera framsteg och ansvarstagande etc. Två lärarledda handledningar ingår också.

Utbildningen följer de 11 kärnkompetenser som stipulerats av ICF (International Coach Federation).

Pris 5 495 kr (inkl moms). Går att delbetala. Nästa utbildning startar den 31 augusti.

Här är innehållsförteckningen i e-boken som hör till utbildningen:

halsocoach-1_nytt-innehall

 

Vardagspsykologi 2.0

Läs personlig utveckling som kan förändra ditt liv.
Under 10 veckor får du stöd, engagemang och motivation för att trivas som du är. Lär känna dig själv och ditt samspel med andra. Hantera konflikter och jobbiga situationer. Du får hjälp att ta kommandot och bli regissör för ditt liv. Du får filmer, e-bok och övningar med motivation och inspiration. Övning med återkoppling (diplom). Du kan börja när du vill!

Pris: 995 kr (inkl moms).